Newsroom

element

Uzyskaj dofinansowanie i otwórz się na nowe rynki

Dofinansowanie dla MŚP Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - Oprogramowanie CAD/CAM

Aktualny kryzys na rynku zmusza często do poszukiwania zupełnie nowych miejsc zbytu.  Nie zawsze jednak jest to możliwe i często wiąże się również z dużymi kosztami dla samej firmy. W ramach funduszy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, możliwe jest otrzymanie dofinansowanie nawet w kwocie 900 tys. zł. właśnie na ten cel.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzędsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Działalność musi być prowadzona na terytorium Polski Wschodniej, a dokładnie na obszarze województw warmińsko mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego lub podkarpackiego. W ramach projektu wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia w zakresie opracowania oraz wdrożenia nowych modeli biznesowych w MŚP, związanych z internacjonalizacją działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 900 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 600 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z EOG i Szwajcarii oraz wiele więcej.

Dowiedz się więcej na temat pozyskania funduszy. Zapraszamy do kontaktu z nami:

(22) 314 69 19

lub po przesz formularz kontaktowy

23.05.2022

Copyright © 2020 TOPSOLUTION. Polityka prywatności

Projekt i realizacja: WiWi.pl