Newsroom

element

Skorzystaj z Kredytu Technologicznego na innowacje w ramach Przemysłu 4.0

Kredyt Technologiczny dla Przedsiębiorców 2023

Kredyt technologiczny to jeden z najbardziej popularnych wśród przedsiębiorców z sektora MŚP konkursów, na który nabór wniosków przeprowadza Bank Gospodarstwa Krajowego i który ruszy już w I kwartale 2023 r.

Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć do realizacji inwestycji technologicznej. Udział dotacji będzie zależny od wyliczenia w oparciu o koszty kwalifikacyjne projektu oraz od lokalizacji inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. BKG może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikacyjnych.

Kto może skorzystać?

Konkurs na kredyt technologiczny skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z kredytu będą mogły skorzystać również organizacje oraz instytucje wdrażające nowe technologie mi.in do

  • sektora nauki,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości,
  • ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych

Czym jest innowacja technologiczna?

Istotą projektu jest wdrożenie nowej technologii zwiększającej potencjał zakładu w zakresie badań i innowacji oraz ich wykorzystanie, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, a także transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.

Wnioskodawca może ubiegać się mi.in. o finansowanie całego procesu badawczego. Moduły składające się na ścieżkę procesu to:

  • prace badawczo rozwojowe B+R
  • wdrożenie innowacji
  • rozwój infrastruktury B+R
  • internacjonalizacja
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • cyfryzacja przedsiębiorstw
  • „zazielenianie” przedsiębiorstw.

Wsparcie oferowane w ramach FENG ułatwi przedsiębiorcom kształtowanie realizowanych przedsięwzięć w zakresie ich celów, obszarów wsparcia oraz harmonogramu prowadzonych działań.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kredytu technologicznego?

Skontaktuj się z nami.

(22) 314 69 19

skorzystaj z formularza kontaktowego

W pozyskiwaniu dotacji wspiera nas Strefa Innowacji. To Zespół Ekspertów specjalizujących się, od ponad 20 lat, w planowaniu innowacyjnych produktów i technologii i ich finansowaniu. Kompleksowo organizujemy cały proces – od planowania projektu, przez pozyskanie dotacji, zarządzanie projektem, rozliczenie, aż po osiągnięcie wskaźników w okresie trwałości projektu. Z nami masz gwarancję sukcesu!

11.01.2023

Copyright © 2020 TOPSOLUTION. Polityka prywatności

Projekt i realizacja: WiWi.pl